BIP ZSG w Gorzowie Śląskim
Wersja dla słabowidzących

Publiczna
Szkoła Podstawowa

w Gorzowie Śląskim

Skontaktuj sie z nami

sekretariat
+48 34 359 42 19


napisz do nas
sekretariat@zsggorzow.pl
Wersja dla słabowidzących

Pracownicy

Grono  Pedagogiczne

 

Dyrektor

mgr Dariusz Nowak

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Jęsior  

 

 W roku szkolnym 2016/2017 poszczególnych przedmiotów uczą następujący nauczyciele:

 

nauczanie początkowe

 

mgr Stanisława Hącel

mgr Joanna Kukurowska- Fabianek

mgr Wioletta Kotarska

mgr Anna Belka

mgr Ewa Kozioł

mgr inż. Tomasz Stefan

 

przedmioty humanistyczne

język polski

mgr Mirosława Lachowska Fabiś  
mgr Barbara Kałwak Wiatr

historia i społeczeństwo mgr Anna Kulińska Śliwińska

język angielski

mgr Anna Wolna
mgr Robert Sokół

mgr Olga Kościelny

język niemiecki

mgr Mariola Jurczyk

mgr Wioleta Klimas-Budniakiewicz 

muzyka

mgr inż. Tomasz Stefan


plastyka

mgr Mariola Widurska

 

 

przedmioty  matematyczno - przyrodnicze

 

matematyka

mgr Teresa Balas 


przyroda

mgr Halina Tobis

 

 

pozostałe przedmioty

 

technika

mgr Piotr Jarema

informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Dariusz Nowak

mgr inż. Tomasz Stefan

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Skiba

 

P. Grzegorz Krzemiński

religia

mgr Bogusława Wielgosz

Biblioteka szkolna - mgr Joanna Parkitna

Pedagog szkolny - mgr Mariola Widurska

Psycholog szkolny – mgr Lidia Binek

Logopedia – mgr Mirosława Lachowska Fabiś

Pracą świetlicy szkolnej kierują:   mgr Joanna Kukurowska- Fabianek,

mgr Anna Wolna, mgr Olga Kościelna, mgr Anna Kulińska- Śliwińska 

mgr Małgorzata Nowak, mgr Małgorzata Wyrwa,

Pielęgniarka szkolna - P. Krystyna Kucharz

 

Pracownicy 
Administracji i Obsługi

Sekretariat

mgr Karolina Jung

P. Wiesława Płonka

Strażnik

P. Maria Piśla

Obsługa

p. Agnieszka Ulbrych

p. Kornelia Kottisch

P. Danuta Kałwak

p. Renata Jung
P. Ryszarda Kałwak 
P. Dorota Krzyminska

P. Dorota Nimpsz

P. Barbara Grzelak

P. Małgorzata Drewniok

P. Jan Binek

P. Eugeniusz Jasiński