BIP ZSG w Gorzowie Śląskim
Wersja dla słabowidzących

Publiczna
Szkoła Podstawowa

w Gorzowie Śląskim

Skontaktuj sie z nami

sekretariat
+48 34 359 42 19


napisz do nas
sekretariat@zsggorzow.pl
Wersja dla słabowidzących

Gminny konkurs Piosenki Angielskiej

Konkurs odbył się 12 MAJA r. o godzinie 09;00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorzowie Śląskim.
Gościliśmy przedstawicieli 2 szkół podstawowych. W rywalizacji konkursowej wzięły udział
następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Kozłowicach – 6 uczniów, Szkoła Podstawowa w Uszycach
– 3 uczniów, Szkoła Podstawowa Gorzów Śląski- 6 uczniów. Prezentacje uczestników oceniała

komisja konkursowa w składzie:
Anna Wolna- PSP Gorzów Śląski
Kamila Mościpan- PSP Kozłowice
Aleksandra Dłubisz- PSP Uszyce

Występy oceniane była w następujących kategoriach: 

1. słownictwo/ wymowa (punkty od 1 do 7)
2. naturalna i przekonywująca interpretacja, znajomość słownictwa występującego w tekście
(punkty od 1 do 6)
3. umuzykalnienie, dykcja (punkty od 1 do 5)
4. dobór repertuaru / wartości artystyczne utworu (punkty od 1 do4 )
5. prezencja muzyczna (kostiumy, rekwizyty), pomysłowość, choreografia (punkty od 1 do 3)

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody w kategorii klas I-III:
I miejsce – Tomasz Banaś PSP Kozłowice
II miejsce – Wojciech Stykała PSP Gorzów Śląski
III miejsce – Natalia Olejnik PSP Gorzów Śląski
W kategorii klas IV-VIII:
I miejsce – Katarzyna Erd PSP Gorzów Śląski
II miejsce – Emilia Bralińska PSP Uszyce
III miejsce- Julia Niesłony PSP Kozłowice
Słodki poczęstunek sponsorowała Rada Rodziców PSP Gorzów Śląski a nagrody rzeczowe gmina
Gorzów Śląski