BIP ZSG w Gorzowie Śląskim
Wersja dla słabowidzących

Publiczna
Szkoła Podstawowa

w Gorzowie Śląskim

Skontaktuj sie z nami

sekretariat
+48 34 359 42 19


napisz do nas
sekretariat@zsggorzow.pl
Wersja dla słabowidzących

Serdecznie zapraszamy Rodziców/ Opiekunów na spotkanie z Emisariuszem Bezpiecznego Internetu

 

25.09.2018 r.

godzina 17:00- 17:45

sala gimnastyczne PSP w Gorzowie Śląskim

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu: w domu, w miejscu pracy, na ulicy, tak samo musimy zadbać o bezpieczeństwo w internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas korzysta z sieci codziennie, choć spędza w niej różną ilość czasu. Używają jej zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo w sieci dotyczy wszystkich korzystających z niej osób.

 

Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych, dlatego włączyliśmy się w realizację projektu „Cybernauci”. W ramach projektu zaproszony do szkoły Emisariusz/Emisariuszka poprowadzi zajęcia z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

Dlatego chcemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na krótkie spotkanie z Emisariuszem Bezpiecznego Internetu, w trakcie którego dowiecie się, w jaki sposób można posłużyć się internetem jako narzędziem pomocnym w rozwoju swojego dziecka, jakie korzyści wynikają z używania sieci, oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami.

 

Emisariusze Bezpiecznego Internetu to grupa 57 osób, wybranych spośród kilkuset kandydatów. Są to osoby  profesjonalnie przygotowane do pełnienia swojej roli. Przeszli szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz pogłębiających ich umiejętności trenerskie, a zajęcia przez nich prowadzone zbierają bardzo dobre noty.

 

Projekt Cybernauci jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Więcej o projekcie: www.cybernauci.edu.pl.

 

Projekt jest realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.