BIP ZSG w Gorzowie Śląskim
Wersja dla słabowidzących

Publiczna
Szkoła Podstawowa

w Gorzowie Śląskim

Skontaktuj sie z nami

sekretariat
+48 34 359 42 19


napisz do nas
sekretariat@zsggorzow.pl
Wersja dla słabowidzących

Akcja społeczno –edukacyjna „Żonkile”

Już po raz czwarty uczniowie klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śląskim pod opieką nauczycielki historii Anny Kulińskiej – Śliwińskiej włączyli się w działania społeczno – edukacyjne organizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Akcja „Żonkile” miała na celu upamiętnienie
75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, budowanie świadomości historycznej, szacunku i tolerancji.

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z Markiem Edelmanem, będącym ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej,
który w każdą rocznicę powstania w getcie dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.

Uczniowie rozdawali własnoręcznie wykonane papierowe żonkile. Przygotowano również wystawę informacyjną i prezentację poświęconą powstaniu w getcie. Szóstoklasiści wzięli udział w warsztatach, mających na celu pogłębienie ich wiedzy o wydarzeniach sprzed 75 lat. Ich podsumowaniem
był spacer edukacyjny – „Śladami gorzowskiej społeczności żydowskiej”. Uczniowie zwiedzili m.in. gorzowski cmentarz żydowski i zostali zapoznani
ze zwyczajami oraz tradycjami dotyczącymi pochówku, a także zasadami zachowania się zgodnymi z daną kulturą i religią. Trasa wycieczki została oznaczona narysowanymi żółtą kredą na chodniku żonkilami i napisami mającymi na celu przypomnienie i upowszechnienie tych wydarzeń historycznych.

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim przechodniom, którzy przyłączyli się do naszej akcji.