BIP ZSG w Gorzowie Śląskim
Wersja dla słabowidzących

Publiczna
Szkoła Podstawowa

w Gorzowie Śląskim

Skontaktuj sie z nami

sekretariat
+48 34 359 42 19


napisz do nas
sekretariat@zsggorzow.pl
Wersja dla słabowidzących

SZKOLNY PROJEKT POMOCY EMOCJONALNEJ

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej w szkole” to projekt budowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Celem szkolnego projektu było: rozwijanie w uczniach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami. 

W ramach projektu uczniowie mieli okazję nauczyć się rozpoznawać i wyrażać emocje, empatię, reagować w sytuacjach kryzysowych, kształtować pozytywne postawy i zachowania akceptowalne społecznie.

Uczniowie z klas 1-3 stworzyli „pudełka – apteczki wsparcia emocjonalnego”, gdzie mogą umieszczać rzeczy, które mogą im pomóc w odzyskaniu odporności psychicznej,  złagodzić stres, ból, przykrości czy zranienia emocjonalne oraz wzmocnić i utrwalić to, co życiu jest skarbem. Mogła być to być rodzinna pamiątka, zdjęcie, przytulanka, kartka z miłym słowem od rodziców, wychowawcy. Mogła to być praca indywidualna (każdy uczeń tworzył pudełko wsparcia emocjonalnego dla siebie) lub praca w grupie (klasa stworzyła apteczkę pomocy emocjonalnej dla całej klasy).

Uczniowie z klas 4-8 przygotowali karty interwencji emocjonalnej w trudnych sytuacjach, jakie zdarzają się w szkole. Każda klasa opracowała pomysły dotyczące wsparcia rówieśników w sytuacjach konfliktowych, trudnych emocjonalnie, które naruszają osobiste granice, zaburzają emocjonalną równowagę i zdrowie psychiczne.