BIP ZSG w Gorzowie Śląskim

Publiczna
Szkoła Podstawowa

w Gorzowie Śląskim

Skontaktuj sie z nami

sekretariat
+48 34 359 42 19


napisz do nas
sekretariat@zsggorzow.pl

Instrukcja logowania do e-dziennika

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego dla rodziców:

1. Proszę otworzyć przeglądarkę internetową Internet Explorer. ( ta przeglądarka w nowej wersji)

2. W polu adres wpisać: www.eszkola.opolskie.pl

3. Na stronie www.eszkola.opolskie.pl w prawym górnym rogu odnaleźć przycisk Logowanie kliknąć ten przycisk.

 

4. Na kolejnej stronie znajdujemy przycisk Nie pamiętam jak się zalogować i klikamy ten przycisk.

 

5. Na kolejnej stronie wpisujemy kod autoryzacji (przepisujemy słowa znajdujące się na obrazku) oraz podajemy PESEL rodzica (jeżeli zakładamy konto uczniowskie podajemy PESEL ucznia) i klikamy Wyślij wiadomość.

 

 

6. Na kolejnej stronie odczytujemy wiadomość o konieczności odebrania poczty e-mail i klikamy przycisk Powrót do strony głównej. W przypadku pojawienia się informacji o braku e-maila lub numeru PESEL proszę skontaktować się z sekretariatem szkoły nr telefonu 343594219.

7. Odbieramy wiadomość z portalu Opolska eszkoła na naszym koncie e-mail,  które zostało podane do szkoły.

8. W wiadomości odczytujemy swój Login. Ten login będzie niezmienny podczas korzystania z dziennika elektronicznego.

9. W wiadomości znajduje się link który musimy kliknąć, aby nadać hasło do naszego konta.

10. Po kliknięciu otwiera się strona na której musimy wpisać kod autoryzacji (przepisujemy słowa znajdujące się na obrazku) oraz podać hasło (wpisujemy hasło 2 razy takie samo)

11.Otrzymujemy informację, że hasło zostało zmienione i klikamy Powrót do strony głównej

12. Otwiera się strona www.eszkola.opolskie.pl w prawym górnym rogu odnajdujemy przycisk Logowanie i klikamy ten przycisk

 

 

13. Na kolejnej stronie w  polu nazwa użytkownika wpisujemy login otrzymany w wiadomości e-mail, a w polu hasło wpisujemy hasło, które utworzyliśmy chwilę wcześniej i klikamy zaloguj się.

 

 

14. Po zalogowaniu się na stronie internetowej, klikamy Blok Wirtualnej Szkoły.

 

 

15. Następnie, klikamy Aplikacje  bloku wirtualnej szkoły.

 

 

16. Następnie klikamy Aplikacje Dzienniczek Elektroniczny

 

 

17. Klikamy Zespół Szkolno-Gimnazjalny (Gorzów Śląski)

 

 

18. Klikamy przycisk Uruchom

 

 

19. Po kliknięciu otworzy nam się nowe okno w którym będziemy mieli dostęp do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym o naszym dziecku.